UNCTAD w Nairobi: rolnictwo a walka z ubóstwem i głodem

21 lipca 20160

Wszelkie strategie rozwoju i wzrostu winny się koncentrować na człowieku i prymacie pracy ludzkiej – podkreślił 19 lipca stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie. Abp Ivan Jurkovič…

dalej...

Watykan w ONZ: Rada Bezpieczeństwa przeciwdziałać ludobójstwu

20 lipca 20160

Oenzetowskiej Radzie Bezpieczeństwa należy się wdzięczność i uznanie dla jej wysiłków podejmowanych już od blisko 70 lat, by uchronić ludzkość od wojen i konfliktów. Jednak, aby właściwie wypełniać ten cel,…

dalej...

Kard. Parolin: widzimy, że wzrastają nienawiść i podziały

20 lipca 20160

„Światowa sceneria napawa nas ogromnym niepokojem, ponieważ widzimy, że wzrastają nienawiść i podziały, a coraz trudniej jest rozwiązywać konflikty w oparciu o takie kryteria, jak sprawiedliwość, godność i solidarność. Wskazał…

dalej...

Stolica Apostolska w ONZ: autentyczne i „nowe” prawa człowieka

18 lipca 20160

„Autentyczne prawa człowieka są niezbywalne” – wskazał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Abp Bernardito Auza podkreślił, że prawa człowieka są wspólnym dziedzictwem ludzkości, które…

dalej...

Rzym: konferencja „Dlaczego tylko my?”

18 lipca 20160

„Dlaczego tylko my?” to tytuł zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Kultury konferencji w ramach spotkań akademickich dotyczących aktualnych tematów naukowych, teologicznych i filozoficznych. Odbywają się one już od 16 lat…

dalej...

Franciszek: niech dobry Bóg oddali wszelkie plany terroru i śmierci

17 lipca 20160

Niech dobry Bóg oddali wszelkie plany terroru i śmierci, tak aby żaden człowiek nie ośmielił się już więcej przelać krwi brata. Ta papieska prośba wybrzmiała w czasie spotkania z pielgrzymami…

dalej...

Franciszek na Anioł Pański: o zaniedbywanej cnocie gościnności

17 lipca 20160

Przybywa domów opieki i hospicjów, jednocześnie jednak na świecie jest coraz mniej prawdziwej gościnności i akceptacji dla osób zepchniętych na margines i wykluczonych. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu…

dalej...

Papież na włoski Kongres Eucharystyczny o codziennej adoracji

7 lipca 20160

Eucharystia jest „źródłem życia Kościoła i rękojmią przyszłej chwały”. Przypomina o tym Papież, cytując soborowy Dekret o ekumenizmie „Unitatits redintegratio”, 15, w liście do swojego specjalnego wysłannika na włoski Krajowy…

dalej...

Papież do ubogich z Francji: módlcie się za winnych waszej nędzy

6 lipca 20160

„Jezus zechciał podzielać waszą sytuację, stał się z miłości jednym z was: pogardzanym przez ludzi, zapomnianym, kimś, kto się nie liczy. Kiedy przychodzi wam tego doświadczać, nie zapominajcie, że również…

dalej...

Franciszek przyjął rodziców tragicznie zmarłego studenta

6 lipca 20160

Rano Papież spotkał się z rodzicami 19-letniego Amerykanina, którego ciało znaleziono przedwczoraj w wodach Tybru. Beau Solomon, wzorowy student uniwersytetu Wisconsin, przybył niedawno do Rzymu, by kontynuować naukę w tutejszym…

dalej...