UNCTAD w Nairobi: rolnictwo a walka z ubóstwem i głodem rolnictwo rolnik pole Full view

UNCTAD w Nairobi: rolnictwo a walka z ubóstwem i głodem

Wszelkie strategie rozwoju i wzrostu winny się koncentrować na człowieku i prymacie pracy ludzkiej – podkreślił 19 lipca stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie. Abp Ivan Jurkovič wystąpił 19 lipca na obradach Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD w stolicy Kenii Nairobi. Zwrócił m.in. uwagę na kluczową rolę, jaką w gospodarce krajów ubogich odgrywa rolnictwo.

Promowanie produkcji rolnej ważne jest przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego – stwierdził watykański dyplomata. – Mimo poprawy warunków gospodarczych na świecie wciąż jeszcze zbyt wielu spośród najuboższych umiera z głodu. Abp Jurkovič wskazał też na powiązanie uprawy ziemi z ekologią. Ponadto zwrócił uwagę na rolę handlu w popieraniu rozwoju rolnictwa we wspólnotach lokalnych. Rozwój małych gospodarstw rolnych może mieć też żywotne znaczenie dla walki z ubóstwem. Władze mają prawo i obowiązek podejmowania zdecydowanych kroków dla poparcia drobnych producentów – podkreślił na konferencji w Nairobi stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie. Przypomniał też apele Papieża o darowanie lub zelżenie zadłużenia zagranicznego, kierowanie się w świecie finansów etyką oraz stawianie gospodarki rynkowej na służbie dobru wspólnemu ludzkości.

ak/ rv