ADWENT ROZPOCZĘTY 0dca0fdc95dbf64bb31bebbfb2d910ae Full view

ADWENT ROZPOCZĘTY

Oczekujemy na narodzenie i powtórne przyjście Chrystusa. Skąd wziął się Adwent – o tym mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

3 grudnia Kościół obchodzi I niedzielę Adwentu. Tym samym rozpoczyna się bogaty w symbolikę okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Adwent trwa zwykle od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów. W pierwszym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów. W drugim natomiast następuje bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Więcej:

http://gosc.pl/doc/4352931.Adwent-rozpoczety