Ufam, że obchód jubileuszu będzie wyśpiewaniem Bogu wdzięczności i uwielbienia za całą dotychczasową historię archidiecezji

– napisał abp Gądecki w liście na I niedzielę Adwentu. Obchody 1050-lecia przybycia pierwszego biskupa do Poznania odbywają się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich kulminacja zaplanowana jest na 22-24 czerwca.

Realizacja misyjnego nakazu Pana Jezusa, aby nauczać wszystkie narody i udzielać im chrztu, sprawiła, że wielki powiew Ducha Świętego dotarł kiedyś na ziemie Polan. Przynieśli go przy końcu pierwszego tysiąclecia synowie i córki narodów, które wcześniej od nas dostąpiły łaski chrztu świętego, torując drogę do chrztu księcia Mieszka I i utworzenia w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce

– napisał abp Gądecki.

Przypomniał, że w pochodzących z X wieku kronikach Annales Bohemici odnotowano, że dwa lata po chrzcie Mieszka I, w roku 968, „Polska zaczęła mieć swego biskupa”. Według przekazu kronikarza Thietmara, biskup Jordan „wiele się z nimi (z poddanymi Mieszka) napocił, zanim – niezmordowany w wysiłkach – nakłonił ich słowem i czynem do uprawy winnicy Pańskiej”.

Więcej:a