Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Dodaj odpowiedź

WYtrwajcie w miłości Mojej

  • 26 postów na blogu
  • 20.06.2015

Spotkania z Ewangelią... - II Niedziela Wielkiego Postu

Napisano: 12 Marzec 2017 - 13:53

Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego Testamentu, które symbolicznie reprezentują Prawo i Proroków, spotykają Chrystusa na Górze Przemienienia. Uczniowie widząc to, co naturalne, chcą oddać im należną w ich odczuciu cześć. Wtedy jeszcze nie zrozumieli, że tutaj jest Ktoś większy od Mojżesza, większy od Eliasza, Jonasza i od Salomona (por. Mt 12, 41 – 42 ; Łk 11, 31 – 32). To Pan Jezus zajmuje szczególne, specjalne miejsce w tej Litanii wielkich postaci Starego Testamentu. On nie tylko przekracza je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel. Jezus jest radykalnie inny – On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie, a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali.


Dzisiejsze Słowo stawia i nas w podobnej refleksji, przed podobnym dylematem – czy mnie podobne „litanie wielkich postaci” nie przysłaniają tego, co największe, najważniejsze i Tego, który jest ich rzeczywistym źródłem, oraz ostatecznym przeznaczeniem? Jak często jesteśmy zafascynowani (i słusznie) pięknymi postawami wielu osób: swego czasu Jana Pawła II, czy Matki Teresy, dziś Franciszka, ś.p. księdza Kaczkowskiego, czy Jurka Owsiaka. Ta fascynacja niejednokrotnie przysłania nam istotę, czyli Tego, który jest najważniejszy i który stanowi źródło. Wszyscy najwięksi święci na przestrzeni lat, których dzisiaj podziwiamy, zawsze wskazywali na Jezusa Chrystusa i to ku Niemu chcieli kierować. Wypływało to z ich gotowości do kontemplacji Mistrza, który zechciał im się objawić w pełni Swej chwały, zapukać do ich serca, a oni Mu otworzyli. W czasie Wielkiego Postu, idąc za ich przykładem, w 100. rocznicę za szczególnym wzorem dzieci fatimskich, nie zamykajmy naszych serc na przemieniającą łaskę przychodzącego Boga! Przyjmujmy to Boże objawianie się nam w naszych sercach z ufnością i ogromną radością, bo Pan chce nas umocnić i przygotować, podobnie jak przed wiekami uczniów, na czasy szczególnej próby. Nie bójmy się z nadzieją patrzeć w przyszłość, jako Boże dzieci, bo ten, którego czcimy, poszedł za nas na Krzyż, ale powstał z martwych, zwyciężył śmierć i jest Królem królów, a my Jego umiłowanymi dziećmi, do których pragnie przychodzić, z którymi pragnie przebywać.


Chrystus przemienił się wobec uczniów na Taborze po to, aby nie tylko przygotować ich na trudne przyszłe wydarzenia, ale także umocnić łaską na czas ich misji. Oni tę misję podjęli i ją wypełnili. Teraz przyszedł nasz moment. Jezus wciąż wzywa każdego człowieka w Sakramencie Chrztu świętego, a potem bierzmowania, by świadczył o Nim całemu światu i zasiewał ten świat Jego miłością. Wykorzystajmy ten wyjątkowy, święty okres Wielkiego Postu, aby w ciszy i skupieniu serca adorować Pana Jezusa - trwać przy Nim w Ogrójcu, na Drodze Krzyżowej, a potem w glorii Zmartwychwstania. Pamiętajmy jednocześnie stale o Taborze, bo po to Kościół daje nam tę Ewangelię właśnie teraz, kiedy się nawracamy i mamy ufać w Ewangelię, że Pan jest z nami i spieszy ku nam ze Swoją przemieniającą serca łaską. Że wzywa do nadziei i zawierzenia, a przez to umacnia i uzdalnia do piękna chrześcijańskiego życia.Panie Jezu, w tym szczególnym dla całego Kościoła czasie nawrócenia i ufności, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na Twoje podobieństwo. Amen+

0 odpowiedzi w tym wątku