Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Złote myśli i mądrości

utworzył: Łucja Agnieszka Zaremba
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Owce znają swego pasterza.
Jezus był chętnie słuchany przez tłumy. Niektóre rozmowy były prowokacją do ośmieszenia. Jezus zauważa ich nieszczerość i mocno podkreśla ich niewiarę. Powołuje się na opis pasterza i owiec. Owce słuchają swojego pasterza i znają jego głos.
22 godzin temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Zaproszenie do życia.
Bóg jest życiem – „Jestem, który jestem”. Zaprosił nas do udziału w tym życiu Prawdziwie szczęśliwe życie jest wyłącznie w Bogu. Nie ogranicza się wyłącznie do doczesności. Swój cel osiąga w wieczności.
22 godzin temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Dobry Pasterz
.„ Ja jestem dobrym pasterzem”. „ Ja jestem” - nawiązanie do rozmowy Boga z Mojżeszem – Jezus podkreśla swoją boskość. Określenie „pasterz, trzoda..” pojawia się wielokrotnie w Starym Testamencie. „Dobry pasterz” – nawiązuje do Ezechiela - „ Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą”. Niech obraz Dobrego Pasterza będzie dla każdego z nas otuchą w trudnościach. Pocieszeniem w strapieniach i ratunkiem w potrzebie.
22 godzin temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Bolesne doświadczenia.
Jak Izraelici na pustyni, tak dziś wielu obwinia Boga o to, co staje się z ich życiem. Gdy doświadczenia są bolesne człowiek wyrzuca Boga ze swojego życia. Bóg tę decyzje szanuje i czeka na powrót. Odchodząc od Boga, decydujemy się na pewna śmierć. Oby nigdy nie miało do nas dostępu odejścia od Boga.
22 godzin temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Mieć życie w sobie.
Jeżeli nie będziemy przyjmowali Ciała Syna Człowieczego i pili Jego Krwi, nie będziemy mieli życia w sobie. Każdy, kto przyjmuje Ciało Pańskie zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Otrzyma życie wieczne. Jego Ducha, który jest zaczątkiem nowego życia. Podobnie jak Jezus jest złączony z Ojcem.
22 godzin temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Pomoc Ducha Świętego.
W życiu codziennym trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu. Najpierw trzeba być otwartym na Jego głos i być Mu posłusznym. On rzeczywiście działa w swoim Kościele. Niezwykłe jest działanie Duch Świętego, który oświeca głoszących. Prośmy o taką otwartość na działanie Ducha Świętego dla nas. Czy to w głoszeniu, czy przyjmowaniu słowa Bożego.
5 dni temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Głoszenie Ewangelii.
Otrzymaliśmy misję głoszenia Ewangelii. Lęk przed odrzuceniem paraliżuje nasze przekonania. Nie afiszujemy się swoją wiarą z obawy przed wyśmianiem. Siłę i odwagę należy czerpać od pierwszych chrześcijan.
6 dni temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Chleb życia.
Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. W białej Hostii jest ukryte prawdziwe Ciało Chrystusa. „ Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Syn Boży bierze nasze zło na swoje ramiona, to jest jedyna możliwość by nas od niego uwolnić.
8 dni temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Codzienny chleb Jezusa.
Jezus po dokonaniu cudu rozmnożenia chleba odchodzi w miejsce odosobnienia. Nie mamy troszczyć się o pokarm przemijający, ale o ten, którym jest On sam. Chrystus daje nam chleb i On daje nam siłę do codziennego zmagania się z życiem. Jezus jest pieczęcią autentyczności, że idąc za Nim, nie zginiemy. On zamknął historię ludzką, dał początek królestwu, które nie ma końca.
8 dni temu
Łucja Agnieszka
AwatarRyszard Jabłoński
Duch Święty uświęca.
Wśród kryteriów wyboru diakonów jest to, że są to osoby pełne Ducha Świętego. Tylko osoby napełnione Duchem Świętym mogą kontynuować misję powierzoną przez Chrystusa. To Duch Święty zapewnia ciągłość dzieła zbawienia w Kościele. To On dokonuje uświęcenia każdego człowieka.
9 dni temu