Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Historia

utworzył: Ewa Pazur
Zygmunt
http://opinio.pl/blog/?p=19571

Dziś przypada 74 rocznica wybuchu w getcie warszawskim bohaterskiego Powstania. Jego uczestnicy zasługują na naszą pamięć i cześć. Przywódcy Powstania jeszcze przed jego wybuchem pozostawali w kontakcie z dowództwem Armii Krajowej, które proponowało  bojownikom getta  współdziałanie militarne; wobec braku zgody strony żydowskiej do oficjalnej współpracy militarnej nie doszło, jakkolwiek w powstaniu walczyli na ochotnika pojedynczy żołnierze polskiego podziemia. Warto pamiętać, iż tragiczny los bardzo słabo uzbrojonych powstańców i całej ludności getta budził w tym czasie żywy  współczujący oddźwięk w sercach całego polskiego społeczeństwa.
19 Kwiecień
Zygmunt
http://opinio.pl/blog/?p=19031

Jak podaje Opinio.pl, "8 marca mija 49 lat od wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, który stał się początkiem tzw. wydarzeń marcowych – kryzysu politycznego, fali studenckich protestów, walki frakcji wewnątrz PZPR oraz fali antysemickiej propagandy." Wypada pamietać, że te doniosłe wydarzenia miały swoją przyczynę w zdjęciu przez władze ze sceny "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka, zaś szybko zostały zdyskontowane przez lewicowych działaczy, w których studenci upatrywali wówczas przykładu opozycji wobec systemu komunistycznego. Lekcja z tej historii może polegać na uświadomieniu sobie, że czym innym są wartości wyznawane przez ogół społeczny, a czym innym cele stawiane  przez ukrywających swoje intencje aktywistów.
8 Marzec
Zygmunt
http://niezalezna.pl/93858-75-lat-temu-powstala-armia-krajowa

Dokładnie 75 lat temu , 14. II. 1942 r. powstała Armia Krajowa. Stanowiła - jako organizacja ponadpartyjna i ogólnonarodowa - ramię zbrojne narodu w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Stanowiła najliczniejszą i najefektywniej funkcjonującą organizację militarną okupowanej Europy. Począwszy od wkroczenia armii sowieckiej na terytorium okupowanej przez Niemców Polski, zwłaszcza zaś po rozwiązaniu w dniu 19. I. 1945 r. Jej żołnierze stali się głównymi adresatami terroru okupanta sowieckiego wspomaganego przez rodzimą UB. Byli jednak zawsze otaczani najwyższym szacunkiem - jako uczestnicy walki narodu o niepodległość - przez pokolenie naszych ojców i dziadków. Dla mojego pokolenia są wzorem patriotyzmu - to na nas ciąży obowiązek wychowania kolejnych pokoleń w duchu przyświecających Im ideałów.
14 Luty
Zygmunt
http://niezalezna.pl/93218-rocznica-zamachu-na-franza-kutschere

Wczorajsza, 73-cia rocznica udanego zamachu na kata Warszawy - dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski GG Franza Kutscherę przywodzi na myśl najdzielniejszych z dzielnych Polaków zaangażowanych w walkę z obcą okupacją. Akcja na Kutscherę to jeden z symboli nie tylko ofiarności członków oddziału specjalnego kedywu Armii Krajowej, ale i niezwykłej energii i inicjatywy wykazanych przez naród w toku organizacji Polskiego Państwa Podziemnego. To  jeden z przykładów racjonalności podejmowanych przez to Państwo działań: po udanym zamachu terror niemiecki w okupowanej Warszawie osłabł. Armia Krajowa pozostawiła Polakom lekcję determinacji w dochodzeniu przez Nich należnych Im praw.
2 Luty
Zygmunt
Jakkolwiek zasada  ustrojowa liberum veto została zniesiona na mocy postanowień Konstytucji 3-go Maja 1791 r., echa stojącej za tą zasadą mentalności uprzywilejowanych kategorii społecznych odzywają się w dzisiejszej polityce. Jeśli przyjrzymy się postawie okupujących polski sejm posłów opozycji, odkryjemy to samo niewłaściwe rozumienie równości jako idei uprawniającej mniejszość do sabotowania słusznych decyzji większości. Podobnie, jak w XVII i XVIII wieku ta anarchizująca życie publiczne mentalność zasadza się na obronie zagrożonych przywilejów oraz hamowaniu niezbędnych reform społecznych. Jak wiadomo, zasada liberum veto została na przestrzeni dwóch stuleci użyta do zerwania obrad sejmowych aż 73 razy, co prowadziło skutecznie do paraliżu funkcji instytucji państwowych. Warto jest dołożyć starań, aby ta zgubna mentalność nie odrodziła się w praktyce życia naszej  Ojczyzny.
28 Grudzień
Zygmunt
http://opinio.pl/?p=18427

Polegli w kopalni Wujek górnicy byli w tamtych czasach jednymi z wielu milionów ludzi, pragnących dla Polski wolności. Skoro zapłacili najwyższą cenę za tę wolność, z której dziś korzystamy - to czy dzisiejsza Polska jest tą na miarę Ich marzeń? Czy my sami nie relatywizujemy - w ślad za częścią polskojęzycznych mediów - tak jednoznacznych wówczas ról ofiary i oprawcy? Czy uczyniliśmy już wszystko dla przywrócenia tak pogwałconej wówczas sprawiedliwości? Czy godne upamietnienie Ich śmierci da się pogodzić z respektowaniem w przestrzeni publicznej "prawa" oprawców do korzystania z uprzywilejowanego statusu społecznego i materialnego? ... Niech ofiara Ich życia stanie się dla nas także zobowiązaniem.

MIJA 35 ROCZNICA NAJWIKSZEJ TRAGEDII STANU WOJENNEGO  PACYFIKACJI KOPALNI WUJEK
16 Grudzień
Zygmunt
Kiedy 13-go grudnia 1981 r. około północy funkcjonariusze MO aresztowali mojego brata, byliśmy z nieżyjącą już dziś moją Mamą pewni, że chodzi o zemstę za pierwsze jawnie odbyte walne zebranie lubelskiej Konfederacji Polski Niepodległej. W istocie odbyło się ono dn. 12-go grudnia w Domu Kultury "Bronowice" przy ul. Krańcowej w Lublinie. Pamiętam, że po wyjściu mundurowych postanowiłem - niezależnie od nocnej pory - powiadomić o fakcie aresztowania brata działacza KPN P. Zdzisława Jamrożka (dziś jest w Lublinie ulica Jego imienia). Telefon nie działał. Nie działały też telefony u P. Zdzisława, któremu złożyłem nocną wizytę; na osiedlu Tatary i w centrum miasta, dokąd się udałem. Potem - w ciągu dnia - było organizowanie dwóch spotkań konspiracyjnych: KPN oraz Ruchu "Szańca", ratowanie książek z biblioteki NSZZ "Solidarność" przy ul. Królewskiej, gdzie gromadziły się tłumy oczekujących na instrukcje ze strony kierownictwa związkowego ludzi. To takie osobiste wspomnienie... Najgorsze były słowa Mamy po przebudzeniu: Komuniści wprowadzili stan wojenny.
14 Grudzień
Zygmunt
5 grudnia 1867 r. w Zułowie przyszedł na świat Józef Piłsudski - poźniejszy pierwszy Marszałek Polski, symbol odbudowy państwa polskiego, sprawca odniesionego w  bitwie warszawskiej 1920 r. zwycięstwa nad bolszewikami. Stał się symbolem, bo tak wielkie w skali narodów wydarzenia, jak odzyskanie niepodległości - muszą być dziełem ofiar i poświęceń wielu. Pomimo wszystkich możliwych błędów był człowiekiem, który w stopniu heroicznym ukochał swoją Ojczyznę. Przez to właśnie może być wzorem patriotyzmu i poświęcenia dla młodego pokolenia i dla nas wszystkich. Dnia 5 grudnia pamiętajmy w modlitwie o Marszałku.
2 Grudzień
Krzysiek
Cmentarz Łyczakowski.
15 Listopad
Michał

Czy Trzecia Wojna Światowa wybuchnie już niebawem?

(Pogłoski o zbliżającej się Wojnie są mocno przesadzone)

http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2016-11-02-wojna.html

7 Listopad