Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Parafia św. Jacka

Parafia św. Jacka
  • 2
  • 1
  • 30.12.2014

Tylko członkowie mogą dodawać posty na tej tablicy.

Parafia św. Jacka

II Niedziela Zwykła
Czytanie I: 1 Sm 3,3b-10.19; Psalm responsoryjny: 40;
Czytanie II: 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Ewangelia: J 1,35-42

Bóg traktuje człowieka bardzo serio - czyniąc partnerem. Mówi o tym dzisiejsza lekcja Kościoła. W Księdze Samuela czytamy o tym, jak Bóg woła człowieka po imieniu - BÓG CHCE ROZMAWIAĆ! Ewangelia rozwija ten wątek komunikacji człowieka z Bogiem. Według Janowego opisu, Jezus zaprasza do swojego domu mężczyzn, którzy chcą zostać Jego uczniami i powołuje ich - BÓG CHCE UCZYĆ! Drugie czytanie przytacza naukę Apostoła o wyjątkowości ludzkiego ciała, które uczestniczy w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Człowiek, wraz ze swoją cielesnością, jest przeznaczony do udziału w Bożej chwale. A wszystko to przez dzieło zbawienia, którego dokonał Bóg w ludzkiej naturze i które sprawiało, że Duch Święty zamieszkuje ciało ludzkie, jako świątynię - BÓG CHCE MIESZKAĆ RAZEM!

Bóg rozpoczyna rozmowę z człowiekiem. My zaś potrzebujemy nauki od Boga. Potrzebujemy jej, aby zrozumieć sens posiadanej godności oraz zdobyć mądrość życia, czyniącą je godnym i chwalebnym. W postępowaniu zgodnym z Bożą wolą - według prawdziwej mądrości - uszanowana zostaje godność osoby ludzkiej. Inaczej niż to wymyślił człowiek otumaniony grzechem, nierozumiejący logiki życia doczesnego i rozbijający ład oraz harmonię stworzenia. Przez swojego Syna - Jezusa Chrystusa, Bóg zaprosił każdego z nas do swojego domu, a przez Ducha Świętego uczynił nasze ciała świątynią - zamieszkał w nas. Dlatego nie wolno traktować ludzkiego ciała swobodnie, jak się używa zwykłej rzeczy. Nie wolno łamać zasad, które chronią wyjątkowość człowieka wśród całego stworzenia.

Grzech osłabia możliwości komunikacyjne z Bogiem. A pojawia się przy używaniu cielesności w sposób sprzeczny z pierwotnym przeznaczeniem. Nie dziwi więc, że ludzie oddający się rozpuście, tracą zdolność rozumienia Boga i Go nie "słyszą". Wtedy są wciągani przez grzech w otchłań daleką od dobra i prawdy. Często nie są już w stanie dostrzec zagrożeń wynikających z postępowania przeciwko ludzkiemu ciału, życiu, zdrowiu - takich jak np. aborcja, zapłodnienie "in vitro", "pigułki po". Grzech sprawia, że nie "widzą" Boga i przestają "widzieć" człowieka - człowieka prawdziwego, to znaczy rozmawiającego z Bogiem oraz będącego Jego uczniem i mieszkaniem.

17 Styczeń