Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Zygmunt dodał post w STOP GENDER
Przeciw ideologii genderyzmu przemawia zarówno wzgląd na naturę człowieka, jak i względy społeczne. Mam tutaj na myśli występowanie naturalnej, związanej z płcią ambicji u mężczyzn. Oznacza ona brak przyzwolenia na krzywdzenie słabszych - zwłaszcza, choć nie tyko - członków własnej rodziny, rycerskość wobec kobiet, gotowość stanięcia w obronie własnej Ojczyzny. Zniewieściałość mężczyzny w każdej chyba kulturze była traktowana jako tytuł do wstydu.
Kto, wobec braku pełnienia tradycyjnych ról społecznych przez mężczyzn, miałby bronić własnego kraju w obliczu zagrożenia: zniewieściali przedstawiciele płci męskiej, czy snobujące się na męskość kobiety? Nawiasem mówiąc, to chyba nie przypadek, że rewolucja obyczajowa lat 60-tych ubiegłego wieku była w wielu swych przejawach finansowana z pieniędzy wywiadu sowieckiego. Hołdowanie przeciwnym naturze zachowaniom jest bowiem równoznaczne z upadkiem moralności indywidualnej i społecznej...
22 Listopad
22 Listopad Łucja Agnieszka Zaremba

Trzeba też pamiętać, że rok 1967 to wielka rewolucja obyczajowa -początek ruchu hipisowskiego w USA, który przeniósł się do Europy Zachodniej i w dużej mierze pozostał do dziś we Francji. Reszta krajów się z tego wyleczyła. Rosja (ZSRR) raczej nie wprowadzała rewolucji obyczajów, ponieważ tam obyczaje były z natury rzeczy upadłe (kołchozy, sowchozy, czyli wspólne krowy, wspólne kobiety , alkoholizm itd.). Obyczaje ZSRR przeniosły się na teren Polski wraz z komunizmem.

22 Listopad Łucja Agnieszka Zaremba

Jestem za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Wystarczy 1 rok........Ktoś powiedział,że mężczyzna jest przydatny do życia po dwóch latach wojska i po dwóch latach seminarium duchownego, razem 4 lata szkolenia

24 Listopad Zygmunt Miszczak

Zgadzam się! Oprócz aspektu indywidualnego (korzyści w rozwoju osobowym) pełnienie obowiązkowej służby wojskowej jest też przygotowaniem do pełnienia ról społecznych. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i społeczeństwo. To samo w sobie nakazuje już odrzucić podejście indywidualistyczne, na glebie którego wyrasta genderyzm.