Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Zygmunt dodał post w Stop Aborcji
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/173293,praca-dla-asystenta.html

Pokłosiem podpisanej przez Prezydenta Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" będzie zabezpieczenie miejsc pracy dla prawie 2 tysięcy nowych asystentów rodzinnych. Bedą oni pełnić rolę  przewodników po systemie wsparcia gwarantowanego rodzinom przez ww ustawę, koordynując pomoc rodzinie dziecka chorego lub poczętego w wyniku czynu zabronionego.  Do ich zadań będzie należało np. występowanie z wnioskiem do kompetentnych organów o udzielenie rodzinie należnego jej wsparcia. Ustawa "Za życiem" nie zastąpi ustawy całkowicie zakazującej zabijania dzieci poczętych. Oby w przyszłości stała się takiej ustawy cennym dopełnieniem!
30 Grudzień