Aktualnie jesteś na niepełnej wersji portalu, aby zobaczyć wszystkie treści ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ

Ewelina
ŚwIęTo MiŁoSiErDzIa BoŻeGo

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).


(18) Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. 19) Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże (Ps 51)

http://www.zyciezakonne.pl/informator/instytuty-swieckie/sluzebnice-bozego-milosierdzia-561/
17 Kwiecień
Ewelina
KRÓL
 
Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. (Dz 83)

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu" ( J 18:33-38)

Co znaczy, że Jezus jest dla mnie królem? Czy pozwalam Jemu panować w moim życiu i nim kierować? Czy jestem Mu posłuszny i skłaniam się ku Jego woli? 

Taki Pan. Taki Król przyjdzie do nas. W jakim stanie nas zastanie?
12 Listopad
Lech
Lech Galicki

Pieśń Miłosierdzia


Miłosierdzie Boże,
Potęga Pana,
z serca Krzyża płynie,
ludziom dawana.

Pragnie dusza ma niezwykłej mocy,
którą Bóg przeznaczył nam ku pomocy.

Oto stoję ja Panie w moim zagubieniu,

W Krzyż Twej Męki wpatrzony,

W ziemskich spraw zmęczeniu,

Bezsiła gardło ściska, strachem ja zniewolony,

Widzę krew i wodę, z rany serca Twego,

Tyś w upokorzeniu oddał Siebie całego,

A to Miłosierdzie, nam niegodnym dane,

Chryste ból mój przyjmuję solidarny z Panem,

Jakże nie stać przy Krzyżu męki nas Odkupienia,

Gdy łaska Zmartwychwstałego,

Upadłych w zmęczeniu życiem i czynów niegodnych ciężarem,

W geście co płynie z nie z świata tego,

Czule podnosi i zło w dobro zmienia.

Miłosierdzie Boże,
w Nim życie moje,
światło mrok rozprasza,
już się nie boję.

Pragnie dusza ma niezwykłej mocy,
którą Bóg przeznaczył nam ku pomocy.

Miłosierdzie Boże,
skarb niezmierzony,
Jezu ufam Tobie,
w Ciebie wpatrzony.

Pragnie dusza ma niezwykłej mocy,
którą Bóg przeznaczył nam ku pomocy.

3 Listopad
Krzysztof
Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wezwał do uczynków miłosierdzia 08.10.2016 20:46


Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wezwał do uczynków miłosierdzia.


W radiowo-telewizyjnym orędziu na przypadający jutro XVI Dzień Papieski prymas przypomniał, że będzie on obchodzony w jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w którym odbyły się też Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Były one okazją, jak powiedział arcybiskup Polak, abyśmy sami byli miłosierni jak Ojciec. Tegoroczny Dzień Papieski ma więc przypomnieć nam przesłanie świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu.

http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1677700,Prymas-Polski-arcybiskup-Wojciech-Polak-wezwal-do...
9 Październik
Józef
Modlitwa jest dla mnie również okazją do tego, aby przeprosić dobrego Boga za wszystkie moje słabości i grzechy. Klękam więc przed Panem, licząc na Jego łaskawości i wyrozumiałość dla mnie grzesznika. Równocześnie proszę, aby mnie umocnił i pozwolił wytrwać w łasce uświęcającej. Przede wszystkim jednak korzę się przed boskim majestatem, ponieważ jestem niedoskonały i często upadam. Czasami proszę przy tym o światło i mądrość, abym potrafił dostrzec swoje ograniczenia i błędy, które popełniam. Moje grzechy są bowiem często ukryte i nie umiem ich nawet właściwie określić, a tym bardziej samemu wykorzenić z mojego serca. Dlatego usilnie proszę o przebaczenie, bo wiem, że grzesząc, ranię nie tylko swoich bliskich, ale nade wszystko samego siebie i kochającego Ojca. Oczywiście często też szukam usprawiedliwienia dla własnych win i zaniedbań. Ale nawet mimo okoliczności łagodzących karę, proszę, aby miłosierny Pan wymazał wszystko, co jest złe i niedobre w moim wnętrzu. Błagam z całego serca, aby uwolnił mnie od konsekwencji moich przewinień i uleczył rany, które wyrządziłem najbliższym. Ponad wszystko pragnę Go uwielbiać czystym sercem w radości i pokoju, płynących od Ducha Świętego.
14 Czerwiec
Józef
Trójco Przenajświętsza, ufam w nieskończone miłosierdzie Twoje.Bóg jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca, a im ciemność większa,tym ufność nasza powinna być zupełniejsza(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek I, 150).
12 Maj
Michał
Papież Franciszek właśnie odebrał nagrodę Karola Wielkiego - nagroda za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie. Zdecydowanie nagroda słusznie przyznana, szczególnie w tych trudnych chwilach gdy Papież pomoga jak tylko może uchodźcom, którzy uciekają przed śmiercią. Papież pokoju, miłości, jedności i promujący miłosierdzie Pana. 
Serdeczne gratulacje!
6 Maj
Józef
Jezu, przyjacielu serca mojego,
Tyś przystanią moją,
Tyś pokojem moim.
Tyś jedynym ratunkiem moim,
Tyś uspokojeniem w chwilach walk i zwątpień morza.
Tyś jasnym promieniem, który oświeca życia mojego drogę.
Tyś wszystkim dla duszy samotnej.
Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy.
Ty znasz słabości nasze i jako dobry lekarz
- pocieszasz i leczysz,
oszczędzając cierpień
- jako dobry znawca.
6 Kwiecień
Józef

Życie ludzkie składa się z chwil radosnych uniesień, ale także z momentów smutnych. Za wszystkie te doświadczenia trzeba być wdzięcznym. Warto korzystać z tych, dzięki którym wchodzimy w głębszy kontakt z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ponieważ właśnie w ten sposób On pozwala nam zbliżać się do siebie i przeżywać stan duchowego zachwycenia.

W każdą niedzielę, podczas uczestniczenia w Najświętszej Ofierze, pogłębiamy komunię z Synem Bożym. On przemawia do nas potężnym głosem swojej miłości miłosiernej. Porywa nas w stan kontemplacji i zachwycenia pięknem swego Ducha. Możemy wówczas zobaczyć skrawek nieba i rozkoszować się chwałą Bożą. Dostępujemy tego daru, aby później dzielić się nim z ludźmi i dawać świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym.

Aby mieć udział w królestwie niebieskim, trzeba odwrócić się od spraw codziennego życia i zwrócić się ku światłu płynącemu z góry. Stamtąd bowiem przychodzi do nas Wschodzące Słońce, czyli Zbawca, który przyobleczony jest w złoty płaszcz królewski. Jeśli z pokorą będziemy patrzyć w Jego boskie oblicze, On przybliży się do nas i położy swą dłoń na naszym ramieniu. Swoją mocą uspokoi niespokojne serce i zapewni, że całe nasze życie podlega Bożej Opatrzności. Wzmocni naszą wiarę i wleje nadzieję na wieczną szczęśliwość w domu Ojca.

3 Kwiecień